Vortex Coolers - skuteczne chłodzenie bez prądu i wody
Vortex Coolers są małe, proste w utrzymaniu i łatwe do zainstalowania jako chłodnice do paneli sterowania oraz układów elektrycznych i elektronicznych
wiecej...

Zasada działania rurek wirowych

Strumień sprężonego powietrza jest obracany wokół własnej osi dzięki kierownicy wstępnej (generator wiru). Uzyskuje się w ten sposób strumień zimnego i gorącego powietrza. Dzięki generatorowi wiru powietrze wiruje z prędkością 1.000.000 obr/min w kierunku zaworu kontrolnego.
Pewien procent gorącego szybko wirującego powietrza przechodzi przez zawór kontrolny i uchodzi do otoczenia. Pozostała część strumienia powietrza (teraz bardziej powolne) jest zmuszana do powrotu wewnątrz wirującego strumienia powietrza i oddając mu energię w postaci ciepła schładza się i jest kierowana na przeciwny koniec.
W ten sposób na jednym końcu rurki wirowej (Vortex Tube) otrzymujemy strumień gorącego powietrza, na drugim zaś zimnego. Zawór kontrolny umieszczony na wylocie gorącego powietrza pozwala na regulację temperatur strumieni.